Dokumenti Turističke zajednice općine Smokvica

Preuzmi Statut

Preuzmi Članovi tijela Turističke zajednice

Preuzmi Poslovnik o radu skupštine

Preuzmi Poslovnik o radu vijeća

Preuzmi Pravilnik o djelokrugu, organizaciji, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Turističkog ureda TZO Smokvica